Informējam, ka apmeklējot šo mājas lapu, Jūs dodat savu piekrišanu sīkdatņu (cookies) saglabāšanai savā datorā un to turpmākai izmantošanai ar nolūku informācijas aprites nodrošināšanai mājaslapas apmeklējuma laikā un lai sniegtu apmeklētājam piemērotu saturu. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Portālu, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Portāla lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu.

Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Mājaslapas  apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt šīs mājaslapas saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.